امروز مردم بریتانیا پارلمان جدیدی انتخاب می‌کنند

برای سومین بار در پنج سال گذشته امروز بریتانیائی ها از ساعت ٨ صبح برای تعیین اعضای پارلمان جدید رهسپار صندوق‌های رأی شده اند. مدت زمان این رأی گیری تا پایان امروز است.
انتظار می‌رود که اولین بررسی نتیجه این انتخابات نیمه شب اعلام گردد اما نتیجه فطعی صبح فردا منتشر خواهد شد.

هم حزب محافظه کار و هم حزب کارگر بریتانیا این انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرده اند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهمترین موضوع کمپین‌های انتخاباتی بوده است. افزون بر این هر دو حزب نامبرده در تبلیغات انتخاباتی‌شان از تخصیص دادن میلیاردها پوند به بهداشت و تندرستی، آموزش و پرورش، مسکن و امنیت عمومی سخن رانده اند. در این میان حزب کارگر بریتانیا دولتی کردن موسسات انرژی رسانی (برق و گاز و …)، اداره پست و راه آهن را وعده داده است. همچنین این حزب طرفدار کوتاه کردن زمان کار در هفته است.

برگرفته از سایت رادیو تلویزیون کشوری هلند (NOS) ١٢ دسامبر ٢٠١٩
ترجمه و تنظیم از خبرگاه