زخم گلوله یکی از آن زخم هایی است که می تواند به شدت افونی و خترناک شود

زخم گلوله یکی از آن زخم هایی است که می تواند به شدت افونی و خترناک شود ، به هنگام روبرو شدن با چنین زخمی نخست باید آن را با آب جوشیده شده و سپس سرد شده و ولرم شست تا آلودگی و لخته ی خون و گوشت مرده و گوشت کنده شده از آن جدا شود البته برای این کار آب باید با فشار به روی زخم ریخته شود،برای اینکار می توان آب را درون بتری های پلاستیکی ریخت و درپوش پلاستیکی آن را اندکی سوراخ کرد تا به هنگام فشار دادن بتری با دست آب به شکل یک باریکه ی پر فشار به بیرون فوران کند یا با یک سرنگ می توان آب را با فشار به روی زخم پاشید تا آن را شست و شو داد و یا اینکه آب را از جایگاهی بلندتر نسبت به زخم روی آن ریخت تا نیروی فشاری آب افزایش یابد.
اندام گلوله خورده و زخمی را می توان درون یک تشت و یا یک ستل و یا وان گذاشت که پر شده است از آبی که به آن
مقداری بتادین افزوده شده است، البته آب باید کمی رنگی شود و باید دقت کرد که رنگ آب نباید خیلی تیره و به رنگ بتادین و به رنگ خون در بیاید،ینی تقریبن باید به رنگ زرد و اندکی تیره تر در بیاید،ینی کافی است تا زخم در این آب اندکی خیس بخورد و البته این بستگی به بزرگی و ژرفا و اندازه ی زخم هم دارد.
پس از آن باید روی زخم را باندپیچی کرد آن هم به شکلی که هوا به زخم بخورد و نباید چنین زخمی را بخیه زد و یا به هم چسباند بلکه باید زخم را باز نگه داشت.
برای پیشگیری از افونت باید پنی سیلین استفاده شود و یا اگر نشد از کپسول های آموکسی سیلین که در داروخانه ها به فراوانی یافت میشود،استفاده شود،برای جلوگیری از افونت باید از آموکسی سیلین آنهم زمان بندی شده و پیوسته استفاده شود دست کم تا یک هفته که اگر زخم شدید باشد باید درمان با چنین دارویی تا چندین روز دیگر هم دنباله داشته باشد هتا شاید تا چند هفته.
مقدار آموکسی سیلینی که باید بیمار بخورد بستگی به سن بیمار دارد که اگر بزرگسال باشد دست کم مقدار آموکسی سیلینی که در روز می خورد باید هزار میلی گرم باشد و در افونت های شدیدتر که با تب همراه است می توان این مقدار را به دو برابر رساند.

۲۸-۹-۲۵۷۸ پارسی

برگرفته از سایت آزادیبان