فرانسه سفیر ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد

فرانسه بهرام قاسمی، سفیر حکومت اسلامی ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد.

آقای قاسمی برای توضیح درباره سرنوشت فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو تبعه فرانسوی زندانی در ایران به وزارت خارجه احضار شده است.

وزاررت خارجه فرانسه طی بیانیه ای ادامه حبس دو تبعه این کشور در ایران را «غیرقابل تحمل» خواند و بار دیگر از تهران خواست تا آنها را آزاد کند.

در این بیانیه آمده است: «وزارت خارجه فرانسه مراتب نگرانی عمیق خود را درباره شرایط خانم فریبا عادل‌خواه، که دست به اعتصاب غذا زده، به سفیر حکومت اسلامی ایران اعلام کرد.»

در این بیانیه همچنین از ممانعت رژیم ایران برای ارائه کمک‌های کنسولی به خانم عادل‌خواه انتقاد شده است.

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی از ماه ژوئن در ایران بازداشت است. وی از روز ۲۴ دسامبر دست به اعتصاب غذا زده است.

منبع سایت یورونیوز به زبان فارسی، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹