تظاهرکنندگان در میدان تحریر به برهم صالح سه روز فرصت دادند کاندید نخست وزیری را مشخص کند

تظاهرکنندگان میدان تحریر سه روز به برهم صالح رئیس جمهور عراق برای مشخص کردن کاندید نخست وزیری فرصت دادند و همزمان بنا دارند روز جمعه تظاهراتی میلیونی بر علیه تحریم خارجی برگزار کنند.
بنابر گزارش روزنامه “البیان”، تظاهرکنندگان تا روز جمعه یعنی سه روز دیگر به دکتر برهم برای اعلام کاندید پست نخست وزیری فرصت دادند.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که بناست روز جمعه تظاهراتی میلیونی برگزار شده و یکی از شعارهای مطرح شده در آن محکومیت تهدید اعمال تحریم از سوی آمریکا بر این کشور اعلام شده.

همچنین تظاهرکنندگان بیم آن دارند که تنش پیش آمده بین تهران و واشنگتن در کشورشان موجب قربانی شدن و به هدر رفتن خون‌های ریخته شده تظاهرکنندگان بدست حصول هیچ نتیجه ای شود.

ضمنا این گزارش آشکار کرد که تصویب لایحه پارلمان در خصوص اخراج نیروهای خارجی از خاک عراق توسط بخشی از تظاهرکنندگان و سازمان‌ها رد شده و آن را به مصلحت کشور خود نمی دانند.

منبع: سایت شارپرس (Sharpress) به زبان کردی
ترجمه و تنظیم از خبرگاه