کودک سیل زده بلوچستانی

کودک سیل زده بلوچستانی همچین وضعیتی داره اونوقت مدیریت بحران کشور می گه که سیل بلوچستان هنوز به سطح ملی نرسیده که بخواهیم وارد شویم.

پ ن :اصلا خبر داری اونجا چه خبره؟ گردن‌هاتون کلفت شده و دیگه خودتون رو خادم مردم نمی بینید.

برگرفته از فیسبوک میرکمبر ریس سلیمان، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰