ایریس، طراح برجستهٔ لباس: هرکس حق دارد هرچه می‌خواهد بپوشد

ایریس فن هِرپِن، طراح برجستهٔ پوشاک، یکی از پیشروترین هنرمندان این عرصه و یکی از ۱۰ فردی است که می‌توانند خود را صاحب «اُت کوتور» (دوخت برتر) بنامند است. او اخیرا در هفتهٔ مُد دوبی جایزهٔ یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد و یورونیوز به این بهانه با او گفتگویی انجام که فرازهائی از آن را در زیر می‌خوانید.

یورونیوز: شما به عنوان یک زن، چقدر برای ایجاد و توسعهٔ برند شخصیتان چالش داشتید؟

ایریس: «خب، چالش داشته‌ام. فکر میکنم ایجاد یک برند هیچوقت کار آسانی نیست، اما اینکه زن هم باشید چالش کار را بیشتر هم می‌کند. واقعا مایلم با تیم زنانه کار کنم. شرکتم را عمدتا زن‌ها می‌گردانند. پیام من به دنیا این است که زنان فوق‌العادهٔ زیادی هستند که می‌شود با آنها همکاری کرد و من مایلم از این نکته در شرکتم استفاده کنم.»

یورونیوز: آیا فکر می‌کنید برابری جنسی در صنعت مد راه درازی در پیش دارد؟__ تجربهٔ خود شما در این زمینه چیست؟

ایریس: «بله. قطعا. خب، این صنعت را هنوز مردها اداره می‌کنند بخصوص در سطوح بالا. و فکر میکنم این بخشِ کار باید واقعا دموکراتیک‌تر باشد. و البته کشورهای مختلف هم با هم فرق دارند. اما در کل هنوز فرق‌گذاری زیاد است. فکر میکنم همگیِ ما باید سعی کنیم تا این وضعیت را دور و برِ خودمان عوض کنیم. و اگر این کار را بکنیم قدم بزرگی برداشته‌ایم.»

منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰