انتخابات و کرونا. استاندار تهران: «زدن انگشت در استامپ اختیاری است»

برگرفته از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا)، ۲۱ فوریه ۲۰۲۰