زندانیان عادل آباد شیراز شورش کردند

شماری از زندانیان عادل آباد شیراز شورش کردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تایید این خبر گفت: «از ساعت ۲۲ ده فروردین در دو بند از زندان عادل آباد شیراز شاهد ناآرامی بودیم که این امر توسط نیروهای امنیتی زندان و یگان های امدادی تحت کنترل است.»

با شیوع ویروس کرونا، زندان های تعدادی از شهرهای ایران در روزهای اخیر شاهد شورش زندانیان بوده است. در شهر سقز زندانیان موفق به فرار شدند.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹