ابوالفضل نژادفتح فعال دانشجوئی به ۶ سال زندان محکوم شد

به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس محکوم شد!

براساس رای بدوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، ابوالفضل نژادفتح از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه ٩٨، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به ۵ و ۱ سال حبس محکوم شد که پنج سال از آن قابل اجراست.

منبع: کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹