ماجرای “کلاه‌گذاشتن” بر سر فیفا از سوی فدراسیون فوتبال ایران

موضوع دخالت دولت ایران در امور فدراسیون فوتبال این کشور به یک ماجرای تمام نشدنی تبدیل شده است. نخستین پیامد آن تعلیق فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا بعد از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بود. در آن مقطع زمانی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، محمد علی آبادی، رئیس فدراسیون فوتبال ایران محمد دادکان را برکنار کرده بود. این امر منجر تعطیلی چندین ماهه فوتبال ملی ایران شد.

حال علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران برای نخستین بار در اعترافی خودخواسته، از “دروغ‌های” فدراسیون فوتبال ایران به فیفا سخن گفت و پشت‌پرده های حساسی را فاش کرده است.
این موضوع طی دهه گذشته بارها از سوی مقامات فدراسیون فوتبال ایران انکار می‌شد. علی کفاشیان اشاره کرده که فدراسیون فوتبال ایران برای تأیید اساسنامه خود در سال سال ۱۳۸۶ به فیفا دروغ گفته است. گفتنی است که پیامد این دروغ دو بار تشکیل مجمع را در پی داشت و به دوره دوم ریاست کفاشیان و سپس مهدی تاج انجامید.

علی کفاشیان می‌گوید:«ما فیفا را گول زدیم. اساس‌نامه‌ای که سال ۱۳۸۶ تصویب شد را بازهم بخوانیم. کیومرث هاشمی هم گفتاری برای آن اساس‌نامه نوشته است که فدراسیون مستقل و غیر دولتی است، در حالی که این نبوده است. ما سر فیفا کلاه گذاشتیم و به فیفا دروغ گفتیم. این بد است چون جمهوری اسلامی هستیم.»

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۳ آوریل ۲۰۲۰