از دستگاه ویروس‌یاب سپاه خبری نیست

مدیر هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گوید از کرونایاب خبری ندارد.

با خواندن داستان شوالیه ها کسی تبدیل به شوالیه نمی شه و تنها می‌تونه در توهم شوالیه بودن به سر ببره.

جلسه رونمایی از یک سری دیش و آنتن رادیویی، مخترع نمی سازه ،بلکه صرفاً توهّم اختراع و پیشرفت علمی براشون ایجاد می کنه. توهم سامانه کرونایاب اولین و آخرین نمونه از بی سوادی و تقلب آشکار مقامات حکومتی نیست.

مسعود باباپور، ۳۰ آوریل ۲۰۲۰