رسمی شدن فاشیسم “ولایت فقیه”در ورزش: ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی “قانون” شد

نمایندگان مجلس اسلامی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت دو فوریت طرح ۱۴ مادهای را تصویب کردند که بر اساس آن برگزاری هرگونه رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی ممنوع شد.

روز گذشته ۳۵ نماینده تحت عنوان «طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» را در جلسه علنی مطرح و با دو فوریت آن موافقت کردند. یک روز بعد این طرح تصویب شد.

در ماده ۱۱ این طرح که «برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزش‌کاران و تیمهای ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی» را ممنوع می‌کند، آمده است: هریک از فدراسیون‌ها ، موظفند با بهرهمندی از ظرفیت‌های داخلی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه مجازات و محرومیت های احتمالی ورزش اتخاذ کنند.» این ماده دست مسئولان در مجازات ورزش‌کاران خاطی را باز می‌گذارد.

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۳ می ۲۰۲۰