در پی شکایت چهار پناهجوی ایرانی و افغان، مجارستان مجبور شد اردوگاه پناهجویان در مرز صربستان را ببندد

دولت مجارستان روز پنجشنبه اول خرداد، ۲۱ مه اعلام کرد به رغم مخالفت با رای دیوان دادگستری اروپا (EuGH) مبنی بر بسته شدن اردوگاه پناهجویی واقع در منطقه مرزی این کشور با صربستان، به عنوان یك عضو اتحادیه اروپا تصمیمات این دادگاه را می‌پذیرد و آن را مراعات می‌کند.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ روز پنجشنبه گذشته (یک هفته پیش) طی حکمی شرایط نگهداری پناهجویان در اردوگاه “روژکه” (Röszke) را شبیه زندان خوانده و دولت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان را به نقض قوانین این اتحادیه متهم کرده بود.

در این زمان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی اروپا، همچنین اعلام کرد حبس و نگاه‌داری متقاضیان پناهندگان در کمپ “روژکه” غیرقانونی و ناقض قوانین اتحادیه اروپا است و دولت مجارستان باید هر چه زودتر اجازه جابجایی این پناهجویان را بدهد.

با وجود این که دولت مجارستان با این حكم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مخالف است و آن را تهدیدی برای امنیت اروپا می داند، اما در نهایت پذیرفت که آن را عملی کند.

دیوان دادگستری اروپا در این حکم “قرار گرفتن پناهجویان در یک منطقه بسته ترانزیت در مجارستان” را به عنوان بازداشت ارزیابی کرده بود.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا همچنین خاطر نشان کرده بود که اگر یک بررسی قضایی نشان دهد که “آنها بدون هیچ دلیل معتبری در بازداشت به سر می برند ، دادگاه باید هر چه زودتر آنها را آزاد کند”. این مورد به ویژه مربوط به اردوگاه پناهجویی “روژکه” در مرز مجارستان و صربستان بود.

از زمان به قدرت رسیدن ویكتور اوربان، نخست وزیر راست‌گرای مجارستان، این کشور با جلوگیری از ورود و بازداشت پناهندگان، سیاست سخت‌گیرانه‌ای را علیه مهاجران و پناهجویان اتخاذ کرده و تلاش می‌کند به هر ترتیب مرزهای خود را به روی آنها بسته نگه دارد.

از چند سال پیش این کشور پناهجویان را در دو اقامت‌گاه موقت نگه داشته است که در منطقه مرزی صربستان واقع هستند. مناطق اطراف این اردوگاه با حصار بلند و سیم خاردار احاطه شده است و در واقع زندانی برای پناهجویان محسوب می‌شود.

دولت ویکتور اوربان در این مدت به وضعیت پناهجویان این اردوگاه رسیدگی نکرده و پاسخ مشخصی به تقاضای آنان نداده است. این پناهجویان در این زمان حتی اجازه خروج از این کمپ را نیز نداشته‌اند و ملاقات با آنها نیز تنها با کسب مجوز در کانتینر ویژه‌ای برای این منظور مجاز بوده است.

مجارستان این گونه استدلال می کرد که پناهجویان داوطلبانه در این اردوگاه حضور دارند و می توانند اردوگاه را ترک کنند و به صربستان بروند. اما پناهجویانی که به صربستان باز می‌گردند، به طور خودکار وضعیت پناهندگی خود را در مجارستان از دست می‌دهند.

حکم دیوان دادگستری اروپا در پی شکایت چهار پناهجوی ایرانی و یک تبعه افغان به دلیل “وضعیت سخت و زندان‌گونه اردوگاه” صادر شده بود. این پناهجویان از طریق ترکیه ، بلغارستان و صربستان به مجارستان وارد شده بودند. مقامات مجارستان تقاضای پناهندگی آنان را به این دلیل که “آن ها از یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا (صربستان) به مجارستان وارد شده اند” رد کرد.

براساس حکم دیوان دادگستری اروپا “قرار گرفتن پناهجویان در منطقه ترانزیت مجارستان ناقض قوانین اتحادیه اروپا” است و این پناهجویان در کمپ “با آزار و اذیت و آسیب جدی” روبرو بوده‌اند.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۱ ماه مه ۲۰۲۰