«راه حل نهایی» یا «Final Solution» علی خامنه‌ای

سایت علی خامنه‌ای از اصطلاح «راه حل نهایی» یا «Final Solution» برای آزادی فلسطین استفاده کرد . این اصطلاح برای اولین در سال ۱۹۴۱ میلادی در «کنفرانس وانسی» برای نابودی یهودیان اروپا استفاده شد.

منبع: سایت ایران وایر، ۲۱ ماه مه ۲۰۲۰