کسب عنوان قهرمانی موتورسواری زنان در ایران بدون اجازه دریافت گواهینامه

باران هاد‌ی‌زاده از قهرمانان موتور سواری زنان ایران است. این ورزش‌کار حرفه‌ای در گفتوگو با دویچه وله فارسی از وضعیت موتورسواری زنان و عدم اجازه دریافت گواهینامه برای زنان موتورسوار در ایران می‌گوید.

باران هادی‌زاده چهرهای آشنا در عرصه ورزش موتورسواری زنان ایران است. وی ۹ سال است که به صورت حرفه‌ای ورزش موتورسواری را در ایران دنبال می‌کند. باران هادی‌زاده در طول دوران فعالیت ورزشی خود موفق به کسب دو مقام کشوری و پنج عنوان استانی در ایران شده است.

باران هادی‌زاده در گفتگو با دویچه وله فارسی از وضعیت موتورسواری زنان در ایران می‌گوید. وی ضمن اشاره به محدودیت‌های موجود برای موتورسواری زنان در این کشور می‌گوید که به عنوان موتورسوار زن اجازه دریافت گواهینامه موتورسواری را در ایران ندارد و فقط در پیست‌های مخصوص از امکان موتورسواری برخوردار است.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۸ ژوئن ۲۰۲۰