دادگاه انقلاب آمریکا حکم اعدام محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی را تایید کرد

دادگاه انقلاب آمریکا حکم اعدام سه تن از معترضان خیابانی را به نام های محمدرجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی را تایید کرد!
🔺 پ. ن: خوشبختانه در ایران چنین حوادث تلخی اتفاق نمی افتد!

منبع: احسان تیمورپور، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰