انفجاری بزرگ در کارخانۀ تولید میعانات گازی در استان خراسان

جواد جهاندوست، رئیس آتش نشانی شهرک کاویان در فریمان واقع در استان خراسان از وقوع انفجار در شرکت تولیدکنندۀ میعانات گازی در این شهر خبر داد و گفت : “ابتدا یکی از مخازن این شرکت دچار آتش سوزی و انفجار شد، اما، “با حضور به موقع آتش نشانی شهر مشهد، فرهادگرد و فریمان از سرایت انفجار به دو مخزن دیگر جلوگیری شد.

جواد جهاندوست هیچ توضیحی دربارۀ علت این انفجار نداده و تنها گفته است : “این حادثه تلفات جانی نداشته و علت انفجار و میزان خسارات وارده در دست بررسی است.”

طی هفته های گذشته انفجارهای متعددی در تأسیسات اتمی، صنعتی و نظامی ایران روی داده است. دیروز یکشنبه ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز از وقوع انفجار در تأسیسات پتروشیمی در جنوب این کشور خبر داد.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰