افزایش شدید بیکاری در ایران: ۲ میلیون نفر در بهار امسال از بازار کار خارج شدند

جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز حکومتی آمار ایران، روز شنبه ۲۸ تیر/ ۱۸ ژوئیه، درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش نرخ بیکاری در بهار سال ۹۹، از خروج ۲میلیون نفر از بازار کار و کم شدن ۱,۵ میلیون نفر از شاغلان خبر داد.
رئیس مرکز حکومتی آمار ایران در این زمینه ادامه داد: «بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید-١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.»

او گفت: «بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ١۵ ساله و بیشتر در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ٤١ درصد جمعیت در سن کار (١۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.»

رئیس مرکز حکومتی آمار ایران افزود: «بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٨)، ٣,٧ درصد کاهش داشته است. بعبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود ٢میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ٢٠هزار نفر آن را زنان و ٩٧٠هزار نفر آن را مردان تشکیل می‌دهند.»

او گفت: «در بهار ١٣٩٩، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ١۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٣٦,٩ درصد از جمعیت در سن کار ١۵ ساله و بیشتر، شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.»

به گفته حسین‌زاده، «ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨، نسبت اشتغال به میزان ٢,٩ درصد کاهش یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته حدود یک میلیون و ۵٠٠هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است.»

او گفت: «چنانچه می‌دانید با شیوع بیماری کووید-١٩ بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و بعبارت دیگر در ماه‌های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این بحران بوده است که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده‌اند؛ بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد این بیماری بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»

همزمان مقامات محلی ایران نیز از افزایش بیکاری در استان‌های مختلف خبر داده‌اند. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، با بیان اینکه نرخ بیکاری استان کرمان از ۱۲,۲ در بهار گذشته به ۱۰,۱ در بهار ۹۹ کاهش پیدا کرده، که کاهش نرخ بیکاری در استان کرمان نسبت به کشور حدود ۲ برابر بوده است افزود: «در بهار ۹۹, ۷۳ هزار نفر به دلیل شرایط مختلف، از جویندگی کار دست کشیده و به شرایط غیرفعال تبدیل شده‌اند.»

همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: «شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی قم را در سه ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶,۲ درصد کاهش داد.»

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان نیز گفت: «۳۱هزار و ۵۰۰ نفر در خوزستان مشمول دریافت بیمه بیکاری ناشی از ویروس کرونا شدند.»

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰