۳۰ جولای روز جهانی دوستی

سی ام جولای، روزی ست که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی دوستی» شناخته می شود. این روز در سال ۲۰۱۱، با این عقیده و باور پیشنهاد شد، که دوستی انسان ها، ملت ها، فرهنگ ها می تواند الهام بخش بوجود آمدن صلح و خوشبختی برای همگان باشد.
امسال همزمان با روز جهانی دوستی، در بیانیه ی سازمان ملل آمده است که: با پیوندهای دوستی و بر اساس اعتماد می توانیم به تغییرات اساسی که برای دست‌یابی به «ثبات پایدار» ضروری هستند ، کمک کنیم.
دوستی چون یک شبکه ایمنی از ما محافظت می کند، و در ما اشتیاق به ساختن دنیای بهتری را بوجود می آورد، دنیایی که در آن همه برای گسترش نیکی ها متحد می شوند.

منبع: سایت بنیاد پاسارگاد، ۳۰ جولای ۲۰۲۰
www.savepasargad.com