براى درمان کرونا، باسنِ خود را به زنبورهاى عسل بسپارید

پروفسور (حکومت اسلامی) عظیم اکبرزاده خیاوی، مهمان برنامه طبیب در شبکه سه رژیم:
“گزش ماتحت فرد کرونایی توسط زنبور عسل باعث بهبودی بیماری می‌شود! هیچ زنبورداری تا حالا کرونا نگرفته است”

منبع: سایت دیدبان ایران (از ایران)، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳