حزب سکولار دموکرات ایرانیان: پادکستها. نوشته سام قندچی

حزب سکولار دموکرات ایرانیان بیش از یکسال است برنامه ای را تحت عنوان پادکست سکولار دموکراتها تولید می کند که در تلویزیونهای مختلف بازپخش می شود. ای کاش صفحه ای را در اینترنت درست می کردند و لینک آن صفحه را جایی در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان درج می کردند، و در آن صفحه برنامه های پادکست را بترتیب زمان تولید لیست می کردند، تا بتوان به راحتی برنامه ی هر تاریخ معین را پیدا کرد. شخصاً هر وقت لینک برنامه های تازه ی آنها را در صفحات سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران یا جای دیگری می بینم حتماً تماشا می کنم.

در واقع پادکست نهم مرداد ماه ۱۳۹۹ که روز ۱۲ مرداد تازه آنرا دیدم، در ارتباط با یادداشتی که ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ درباره ی گفتار ۱۰ مرداد ماه آقای میلاد آقایی در تلویزیون میهن نوشته بودم، آن اندازه مهم بود که لینک پادکست را بعداً در پی نوشتی، به مطلب خود اضافه کردم. با سپاس از تلاشهای خستگی ناپذیر دست اندرکاران تولید برنامه های پادکست سکولاردموکراتها که برنامه هایشان در این برهه ی زمانی، واقعاً برای مردم ایران مفید هستند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، http://www.ghandchi.com
چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۹، August 4, 2020