خامنه‌ای، نصرالله و آینده لبنان

کاریکاتوری از علی فرزات

منبع: سایت ایران وایر، ۸ اوت ۲۰۲۰