«عون» و «دیاب» دو هفته پیش از انفجار بیروت، هشداری درباره وقوع این انفجار دریافت کرده بودند.

اسناد محرمانه ای وجود دارد که نشان می دهد رئیس جمهوری و نخست وزیری لبنان دو هفته قبل از حادثه انفجار بیروت هشداری درباره وقوع این انفجار دریافت کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول امنیتی که نخواست نامش فاش شود، رئیس جمهوری و نخست وزیری لبنان هشداری دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه ۲۷۵۰ تن ماده نیترات آمونیومی که در بندر بیروت انبار شده از لحاظ امنیتی خطرناک است و در صورت انفجار پایتخت را ویران می کند.

گزارش اداره کل امنیت لبنان درباره حادثه انفجار بیروت نشان می دهد عون و دیاب در تاریخ ۲۰ ژوئیه نامه ویژه ای درباره خطرات این ماده در بندر بیروت دریافت کرده بودند.

یک مسئول امنیتی بلند پایه گفت: «این نامه خلاصه ای از نتایج تحقیقات قضایی در ژانویه بود و بر لزوم تامین امنیت فوری مواد شیمیایی تاکید کرده بود.»

این مسئول افزود این مواد خطر دیگری نیز داشت و آن احتمال سرقتش بود که امکان داشت پس از سرقت در حملات تروریستی استفاده شود.

وی بیان کرد در پایان تحقیقات قضایی، قاضی دیوان تمییز گزارشی نهایی به مقامات لبنان ارسال کرد.

مسئول بلندپایه امنیتی اشاره کرد در آن گزارش هشدار داده شده بود که اگر این مواد منفجر شود ممکن است بیروت را ویران کند.

روز سه شنبه هفته گذشته آتش گرفتن انبار حاوی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم، انفجارهای شدیدی را در پی داشت که منجر به خسارت های جانی و مادی بسیاری شد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۱۱ اوت ۲۰۲۰