بازداشت فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر


رسانه های کارگری خبر از بازداشت گروهی از فعالان کارگری را میدهند که برای برنامه ریزی در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، قصد برنامه ریزی داشته اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اطلاع داده است که صبح جمعه ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) در پارک جهان نما در اتوبان تهران کرج، شماری از فعالان کارگری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
گفته میشود ۱۲ نفر بازداشت شدهاند، از جمله علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، فواد فتحی، مصطفی شوکت، امیر عباسی و صفیار قربانی.
نام سه تن دیگر هنوز مشخص نیست