هشدار رئیس جمهوری فرانسه نسبت به بروز جنگ داخلی در لبنان

رئیس جمهوری فرانسه نسبت به وقوع جنگ داخلی در لبنان در صورت رها کردن این کشور به حال خود هشدار داد. ماکرون افزود: اگر لبنان را به حال خود در منطقه رها کنیم و آن را در اختیار قدرت‌های “فاسد” منطقه‌ای بگذاریم، جنگ داخلی درخواهد گرفت و این موجب نابودی هویت لبنان خواهد شد.

رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد: محدودیت‌های اعمال شده از سوی نظام طایفه‌ای در صورت اضافه شدن منافع گروهی به آن منجر به وضعیتی در لبنان می‌شود که تقریباً هیچ تغییر سیاسی جدیدی روی نخواهد داد و اجرای اصلاحات را تقریباً محال خواهد ساخت.

مکرون ضمن اشاره به رویکرد «مطالبه بدون مداخله» به اصلاحاتی که باید اجرایی شوند، گریزی زد و گفت، تصویب قانون مبارزه با فساد، اصلاح قراردادهای عمومی، اصلاح حوزه انرژی و سیستم بانکی از جمله این اصلاحات ضروری است.

وی در پایان هشدار داد در صورتی که این اقدام را انجام ندهیم اقتصاد لبنان فرو خواهد پاشید و تنها قربانی لبنانی‌هائی خواهند بود که نمی‌توانند به تبعید بروند.

در همین زمینه، یک مقام ریاست جمهوری فرانسه گفت، ماکرون طی روزهای آتی به بیروت سفر می‌کند تا سیاست‌مداران لبنانی را تحت فشار قرار دهد تا دولتی را تشکیل دهند که می تواند اصلاحات فوری انجام دهد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۹ اوت ۲۰۲۰