نتایج پژوهش مرکز مطالعاتی «بروکینگز» درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیتی عراق از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰

یک پژوهش مرکز مطالعاتی «بروکینگز» نشان می دهد که سال ۲۰۲۰ امن ترین سال عراق از زمان سرنگونی رژیم بعث است.

این پژوهش شامل آمارهایی درباره جان باختن افراد غیر نظامی و احساس امنیت در عراق و شمار آوارگان و شمار نیروهای نظامی و نیز شرایط بهداشتی و اقتصادی و معیشتی و فرهنگی در این کشور از ۲۰۰۳-۲۰۲۰ می شود.

تهیه کنندگان این پژوهش تأکید می کنند که این پژوهش نشان می دهد که «عراق همچنین کشور ناآرام است اما در اکثر شاخصه ها شاهد بهبود آشکار وضعیت در این کشور هستیم».

این پژوهش تأکید کرده که در میان سال های ۲۰۰۳-۲۰۲۰، عراق به کشوری با درآمد متوسط و بهبود آشکار وضعیت زندگی مردم علیرغم گسترش فساد و کمبود فرصت های شغلی و فشارهای فرقه ای تبدیل شده است.

در این گزارش تأکید شده که میانگین جان باختن افراد غیر نظامی در حوادث خشونت آمیز در سال ۲۰۰۶ که اوج درگیری های فرقه ای در عراق بود ۲۹٫۵۲۶ مورد بود که در سال ۲۰۲۰ به ۳۸۴ مورد رسیده است.

به لحاظ شفافیت مالی و فساد عراق در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ کشور رتبه ۱۱۳ را داشته که این آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۶۲ در میان ۱۹۸ کشور رسیده است.

تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۰۳ معادل ۶۴٫۷ میلیارد دلار بوده که این مقدار در سال ۲۰۱۸ به ۲۱۰٫۵ میلیارد دلار رسیده است. صادرات عراق نیز از ۲۴٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۹۱٫۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

تولید نفت عراق نیز در سال ۲۰۰۳ معادل ۱٫۵ میلیون بشکه بوده که از این میان ۹۰۰ هزار بشکه صادر می شده که در سال ۲۰۱۸ تولید نفت به ۴٫۴ میلیون بشکه و صادرات نفت به ۳٫۹ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در سال ۲۰۰۳ در عراق ۹٫۱ درصد جوانان فاقد شغل بوده اند که این آمار در سال ۲۰۱۹ که شاهد تظاهرات گسترده جوانان علیه بیکاری و فساد بود به ۱۲٫۸ درصد رسیده است.

در سال ۲۰۰۳ دسترسی به آب شرب بهداشتی در مناطق شهری ۶۱ درصد و در مناطق روستایی ۲۹٫۴ درصد بوده که این مقدار در سال ۲۰۱۷ به ترتیب به ۶۴٫۱ درصد و ۴۶٫۵ درصد رسیده است. در مورد سیستم فاضلاب بهداشتی نیز این آمار در مناطق شهری از ۳۱٫۹ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۹٫۴ درصد در سال ۲۰۱۷ و در مناطق روستایی از ۳۳ درصد به ۴۵ درصد رسیده است.

تولید برق عراق نیز در سال ۲۰۰۳ معادل ۲۸٫۳۴۰ هزار مگاوات بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۹۹٫۱۵۲ هزار مگاوات رسیده هرچند حدود نیمی از این مقدار در شبکه های فرسوده برق از میان می رود.

شاخص امید به زندگی در عراق در سال ۲۰۰۲ معادل ۶۶٫۳ سال در مردان و ۶۸٫۵ سال در زنان و ۶۷٫۴ در کل بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۷۰٫۷ سال در مردان و ۷۴٫۶ در زنان و ۷۲٫۶ سال در کل رسیده است.

نسبت سواد نیز در سال ۲۰۰۰ در عراق ۷۴٫۱ درصد (۸۴ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان) بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۸۵٫۶ درصد (۹۱ درصد مردان و ۷۹ درصد زنان) رسیده است.

دسترسی به اینترنت نیز در سال ۲۰۰۲ در عراق ۲۵ هزار مورد بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۸٫۱ میلیون رسیده است. همچنین در دسترسی به تلفن همراه در سال ۲۰۰۳ فقط ۸۰ هزار نفر به موبایل دسترسی داشتند که این میزان در سال ۲۰۱۸ به ۳۶ میلیون و ۵۲۷ هزار رسیده است.

به لحاظ امنیت، در سال ۲۰۰۴، در میان شیعیان ۵۰ درصد و در میان اهل سنت ۵۴ درصد احساس امنیت می کرده اند. این آمار در سال ۲۰۰۹ به ۹۷ درصد در میان شیعیان و ۹۰ درصد در میان اهل سنت رسیده است. در سال ۲۰۱۸ نیز ۸۸ درصد از شیعیان و همین میزان از اهل سنت احساس امنیت داشته اند.

در سال ۲۰۰۴، دغدغه اصلی ۷۲ درصد مردم عراق موضوع امنیت بود است اما در سال ۲۰۱۹ مسئله اصلی ۴۷ درصد جمعیت عراق مسئله فساد بوده و موضوعی امنیت دغدغه ۲۱ درصد مردم شده است.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۳۱ اوت ۲۰۲۰