خامنه‌ای: ما از جنگ پیشرفت و طراوات به دست آوردیم

علی خامنه ای دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در سخنانی که به شکل ویدیویی در جمع شماری از «پیشکسوتان جنگ» ایراد کرد بدون هیچگونه بازنگری انتقادی در آنچه که اتفاق افتاد گفت: «ما از جنگ پیشرفت و طراوات به دست آوردیم. این شناخت برای ما مهم است و با توجه به این آشنایی کار کنیم.» خامنه‌ای بدون اشاره به اعدام فرماندهان ارتش و پاکسازی افسران عالی رتبه در بدو انقلاب بهمن گفت: « چند ماه بعد از شروع جنگ که در بین یگان‌ها بازدید انجام می‌دادم دیدم که تیپ زرهی ارتش به جای مثلاً ۲۰۰ تانک، چهل و چند تانک دارد و سپاه هم به طور کلی فاقد امکانات بود و در این شرایط جنگ تحمیلی آغاز شد.»

خامنه‌ای به حضور کودکان و اشخاص سالخورده در جبهه‌ها هم اشاره کرد: «یک رزمنده ۱۳ یا ۱۴ ساله با دست‌کاری در شناسنامه به جبهه رفته بود،جای خود را پیدا می کرد، پیرمرد ۷۰ ساله هم می‌توانست کار خود را پیدا کند.»

خامنه ای تصمیم روح الله خمینی برای پایان دادن به جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را که از آن به عنوان «نوشیدن جام زهر» یاد شده مدبرانه جلوه داد.

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند) ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰