تابستان ۶۷: خاوران سخن می‌گوید

۳۲ سال از آن تابستان ۶۷ گذشت که جان‌های بیگناه را یکی پس از دیگری ابتدا بالای دار بردند و سپس به سینه خاک سپردند. خاک‌های سخت از جمله خاک گورستان خاوران هم اما نتوانستند صدای عدالت طلبی و آزادی‌خواهیِ را در سینه خفه کنند.

حالا خاوران سخن می گوید. از فردایی بهتر. از رویش جوانه های آزادی و روز موعود دادخواهی

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰