فراخوان ده‌ها رسانۀ فرانسوی برای دفاع از آزادی بیان: در برابر تهدید تروریسم و ارعاب دولت ها بایستیم

بیش از صد رسانۀ فرانسوی فراخوانی را در قالب یک نامۀ سرگشاده خطاب به همۀ شهروندان، در دفاع از آزادی بیان منتشر کردند. این فراخوان به ابتکار نشریۀ فکاهی “شارلی هبدو” صادر شده که پنج سال بعد از کشتار اعضای هیئت تحریریه‌اش بار دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. مؤسسۀ “رسانه‌های جهانی فرانسه” (فرانس مدیا موند) که رادیوبین‌المللی فرانسه و شبکۀ “فرانس ٢۴” را در بر می گیرد، به این فراخوان پیوسته است.

روز چهارشنبه ٢٣ سپتامبر/٢ مهر، متن نامۀ سرگشادۀ رسانه‌های فرانسوی در بسیاری از نشریات معتبر کشور و شبکه‌های رادیو و تلویزیون منتشر شد.

نشریۀ “شارلی هبدو” که در سال ٢٠١۵ هدف حملۀ تروریست های اسلام گرا قرار گرفت، اخیراً به مناسبت آغاز محاکمۀ برخی متهمان این پرونده، بار دیگر کاریکاتورهای بحث برانگیز پیامبر اسلام را منتشر کرد و پاسداری از آزادی بیان را امری ضروری دانست. اما اینک “شارلی هبدو” از سوی سازمان القاعده تهدید شده است.

به دنبال این تهدیدهای جدید، تحریریۀ “شارلی هبدو” نامۀ سرگشاده ای را در دفاع از آزادی بیان تدوین کرده و از همۀ رسانه های فرانسوی دعوت به عمل آورده که آن را منتشر کنند.

در این نامۀ سرگشاده آمده است: “امروزه – در سال ٢٠٢٠ – برخی به خاطر ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار می گیرند و سازمان‌های بین المللی تروریستی از برخی رسانه ها به عنوان هدف نام می برند. برخی دولت‌ها نیز به روزنامه‌نگاران فرانسوی فشار می آورند و آنان را به خاطر نوشتن مطالب انتقادی گناهکار قلمداد می کنند”…

این متن گوش زد می کند که آزادی بیان در پی دو قرن تلاش به دست آمده اما ساختار حقوقی و قانونیّ که حامی این آزادی است اینک در خطر قرار گرفته است.

این نامۀ سرگشاده همۀ شهروندان فرانسوی را خطاب قرار می دهد و می گوید: “ما به شما و به بسیج شما نیازمندیم. ما به دیوار آگاهی و وجدان شما نیازمندیم. دشمنان آزادی باید بفهمند که ما همگی، با وجود اختلاف نظرها و باورهایمان، قاطعانه در مقابل آنان ایستاده ایم”…

در پی انتشار این نامۀ سرگشاده، بسیاری از شخصیت های سیاسی متعلق به دولت یا جناح مخالف از آن پشتیبانی کردند.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
تصویر: سال ٢٠١۵: بعد از حمله به دفتر مجله شارلی هبدو، تظاهرات بزرگی در حمایت از این نشریه به راه افتاد