دادگاه سه عضو کانون نویسندگان ایران برگزار شد

بکتاش آبتین، رضا خندان مهبابادی و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران روز هفتم و هشتم اردبیهشت ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محاکمه شدند.

این سه عضو کانون تا کنون چندین بار بازداشت و با اتهام‌های سیاسی مواجه شده‌اند. بکتاش آبتین در روز شنبه هفتم اردبیهشت ماه و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن با حضور وکلایشان در تاریخ هشتم اردبیهشت ماه از سوی قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شدند. به گفته بکتاش آبتین به کمپین حقوق بشر در ایران، این تنها و آخرین جلسه دادگاه آنها بوده و اکنون باید منتظر جلسه دادگاه باشند.

در هر دو روز محاکمه عده‌ای از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض به اتهامات و دادگاه این سه نویسنده تجمع کردند.