وقتی اسلحه از نان شب واجب‌تر است

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰