قتل اندوه‌بار یک سکولار دموکرات

یکشنبه شب گذشته مهدی امین از بنیانگذاران انجمن سکولارهای سبز شهر تورنتوی کانادا و یار همیشگی جنبش سکولار دموکراسی ایران در خانه خود به ضرب چاقوی مهاجمانی ناشناس به قتل رسید.

پلیس هنوز نتیجه تحقیقات خود را در مورد علل این قتل را اعلام نکرده است و ما نیز شتاب‌زده آن را واقعه ای سیاسی اعلام نمی کنیم.

اما به هر حال فقدان یک یار وفادار جنبش ضایعه‌ای است که نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. یاد عزیز مهدی امین را گرامی می داریم و به انتظار اعلام نتایج تحقیقات پلیس کانادا می نشینیم

توضیح عکس : زنده یاد مهدی امین نفر اول سمت چپ

http://www.seculargreens.com/Articles/022510.Inauguration-of-Toronto-charter.htm

جنبش سکولار دموکراسی ایران
۲۴ اکتبر ۲۰۲۰