جایگاه مِهستان در میان مخالفین رژیم اسلامی چیره بر ایران

منوچهر يزديان

           

مدتی است “خبرگاه حزب سکولار دموکرات ايرانيان» اخبار «مِهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» را نيز منتشر می کند. به این خاطر “یادداشت روز” این هفتهء نگارنده پیرامون مِهستان خواهد بود.
پایه ریزی مِهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران رور ٧ آبان ١٣٩٦ (٢٩ اکتبر ٢٠١٧)، در پايان پنجمين کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران، از سوی دکتر اسماعیل نوری علا، نمايندهء کميتهء برگزاری آن کنگره، پيشنهاد شد. در همان جلسه از شرکت کنندگان در کنگره های پنجگانه، و نيز هواداران جنبش سکولار دموکراسی ایران، خواسته شد که در راستای ساختن يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» به همراه یکدیگر تشکيلاتی با محتوای “پارلمان جنبش در تبعيد” بوجود آورند. این تشکیلات “مِهستان جنبش سکولار دموکراسی” نام گرفت. هدف از تشکيل مِهستان، سازمان دادن به بخشِ فعالِ سکولار دموکرات های ايران بود که اغلب از عضويت در احزاب و جبهه ها و ائتلافات پرهيز می کند، بی آنکه مِهستان برای ورود اعضاء احزاب و سازمان ها سیاسی و فرهنگی ممانعتی بعمل آورد. در این راستا مِهستان نقش خود را پیش و پس از سرنگونی حکومت اسلامی اینگونه تعریف کرده است:

الف: پيش از فروپاشی رژيم:
– شراکت منظم و تشکيلاتی در مبارزه با رژيم مذهبی – استبدادی، چه مستقيم و چه در ائتلاف با ساير نيروهائی که ارزش های سکولار دموکرات را می پذيرند.
– تزريق ارزش ها و هنجارهای سکولار دموکرات در روند مبارزه با حکومت مذهبی – استبدادی
– رقابت شرافتمندانه با نيروها و آلترناتيوهائی که واجد ارزش های سکولار دموکرات نيستند
– شراکت در جريان ساختن آلترناتيوی در برابر حکومت مذهبی – استبدادی که دارای ويژگی های سکولار دموکرات باشد
– در صورت وجود امکانات، قرار دادن مسئلهء تشکيل «دولت موقت» در دستور کار اپوزيسيون و در پاسخ به خواست نيروهای رزمنده عليه حکومت اسلامی و نيز شراکت فعال در مشخص کردن ويژگی های دولت موقت و نيز ايجاد آن در تبعيد.

ب: پس از فروپاشی رژيم:
– حضور در دولت موقت و تزريق انديشه های سکولار دموکراتيک در رفتار و گفتار آن
– شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان از طريق اعلام ليست کانديداهای سکولار دموکرات
– شرکت در تهيهء قانون اساسی و کوشش در گنجاندن هنجارها و ارزش های سکولار در آن
– برگزاری کمپين های تبليغاتی برای کسب آراء در رفراندوم قانون اساسی

پ: پس از تصويب قانون اساسی
– تبديل شدن به «سازمان نگاهبان ارزش های سکولار دموکرات»
– با اين «تبديل» فعاليت سياسی، برای مشارکت در قدرت سياسی، بر عهدهء احزاب سکولار دموکرات گذاشته می شود.
                                                                                           ***
اولین نشست عمومی مِهستان در تاریخ ٢٤ دی ١٣٩٦، و در ادامه رویدادهای دی ماه ١٣٩٦ در ایران برگزار شد. جريان این نشست تشکیلاتیِ مِهستان که «مجمع عمومی موسسان» نام گرفت بطور زنده از طریق رسانه های تصویری پخش گردید. در عین حال مِهستان دارای یک تشکیلات دموکراتیک مديريتی شد که مدیران آن سالانه از طریق انتخابات (با رأی مخفی) انتخاب می شوند.
با گذشت نزدیک به یکسال و نیم از تأسیس مِهستان، این تشکیلات توانسته است هزاران بیننده را از درون و بیرون ایران به برنامه هایش جلب نماید. هر یکشنبه ساعت ٦ بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی جريان نشست های عمومی مِهستان از طریق تلویزیون میهن و تلویزیون کانال ١ و همچنین از رسانه های اجتماعی گوناگونی مانند یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و غیره بطور زنده و به مدت ٣ ساعت پخش می شوند. در این برنامه ها سخنرانان دعوت شده از سوی شورای مدیریت مِهستان، که غالبا از فعالین و کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند، به طرح موضوع سخنرانی شان پرداخته و اعضائی از مِهستان که در تالار سخنرانی شرکت دارند می توانند به طرح پرسش ها و ابراز نظر خود پرداخته و با سخنران اصلی به گفتگو بپردازند. مِهستان توانسته است تا کنون در برنامه های هفتگی خود حدود ٥٠ سخنرانی و میزگرد با موضوعات گوناگون توسط شخصیت های بسیار سرشناس یا کمتر سرشناس ارائه دهد.
در این یک سال و نیم، مِهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران توانسته است جای خود را در میان سکولار دموکرات های ایران، چه در درون و چه در بیرون ایران، بیابد؛ تا جائی که پاره ای از جریانات سیاسی مایلند برنامه های خود را از طریق مِهستان نيز با مخاطبین خود در میان بگذارند. علل موفقیت مِهستان، به نظر نگارنده، عبارتند از کار تشکیلاتی منظم، ادامه کاری، تأکید بر آرمان تأسیس حکومتی سکولار دموکراتیک در ایران، آشتی ناپذیری با حکومت اسلامی و اعوان و انصارش، تلاش برای نزدیک کردن سکولار دموکرات ها با یکدیگر، و کنار زدن ریزگردهای “همه با هم” که عملا در صدد تضعیف بخش سکولار دموکرات مخالفین حکومت اسلامی اند، همراه با تأکید مؤکد بر پاسداری از تمامیت ارضی ایران و مخالفت با تجزیه طلبی و اغتشاش و سلطه رژیم خان خانیِ حاصل از آن.

پرداختن “خبرگاه” به اخبار مِهستان امری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان وظیفهء خود دانسته و آن را در عمل نشان داده و می دهد.

                                                                                 

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ – ۷ ماه مه ۲۰۱۹

One comment

  1. بادرود،
    لزوم اتحادمیان سکولار دمکراتها وشورای ملی مقاومت، ازهرزمان دیگر بیشتراحساس میشود.
    در واقع این دو درشرایط کنونی دو روی یک سکه اند.

Comments are closed.