بیانیه بیش از ۱۳۰۰ نویسنده، هنرمند و کنشگر مدنی ایران برای آزادی سه عضو کانون نویسندگان

سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، در زندان به سرمی‌برند. حال بیش از هزار و سیصد نفر از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی خواستار آزادی بی قیدوشرط آنها شده‌اند.

در بیانیه‌ای با امضای بیش از ۱۳۰۰ نفر از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی در اعتراض به زندانی کردن سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن، بر آزادی فوری و بی قید و شرط این نویسندگان آزادی‌خواه تأکید شده است.

سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان(مهابادی) و بکتاش آبتین هریک به ۶ سال و کیوان باژن به ۳ سال و نیم زندان محکوم شده‌اند و هم‎اکنون در زندان اوین به سر می‌برند.

در این بیانیه آمده است، اتهام‎های این نویسندگان ” تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و مصادیق این اتهام‌ها انتشار نشریه‌ی داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب “۵۰ سال کانون نویسندگان ایران”، انتشار بیانیه‌های کانون و حضور بر سر مزار محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو در مراسم سالگرد آنان است.

این بیانیه می‌افزاید: «بی تردید هیچ یک از این موارد نمی‌تواند مصداق “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” باشد. این اتهام ها جز پرونده سازی و دروغ پردازی علیه نویسندگان آزادیخواه نیست.»

امضاکنندگان این بیانیه معتقدند: «آنچه این نویسندگان کرده‌اند مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان بوده است. به بند کشیدن این نویسندگان آزادیخواه، به‌ویژه در شرایط اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، ادامه‌ی همان روند قتل‌های سیاسی زنجیرهای نویسندگان و آزادیخواهان به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض به ستم و مخالفت با سرکوب است.»

در این بیانیه خطاب به مردم ایران آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه خواهان لغو این احکام ناعادلانه و ستمگرانه و آزادی فوری و بی قید وشرط رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم، و همه‌ی شما مردم آزادی‌خواه را به اعتراض علیه این ظلم و تعدی و آزادیکشی فرامی‌خوانیم.»

امضاکنندگان بیانیه می‌افزایند، جمع‌آوری امضا برای این بیانیه همچنان ادامه دارد و برای پیوستن به جمع امضاکنندگان می‌‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد:

https://www.change.org/Release-the-imprisoned-authors

برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰