پدر دلسوز خانواده و منع واکسن

وزیر بهداشت : «توصیه رهبر انقلاب اسلامی در خصوص منع واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس بر اساس تحقیقات وسیع علمی و کاملا دلسوزانه برای مردم است. این همه غوغا و جوسازی نکنید. پدر یک خانواده حق دارد مسئولین را از استفاده از داروی مشکوک منع کند.»

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱