چلو استخوان با قلم

در برخی از رستوران‌های تهران چلو با استخوان قلم به منو اضافه شده است.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱