توصیه مهم آقای سیستانی به مقامات حکومت عراق


روزنامه العربی الجدید نوشت که عبدالهادی الحکیم، نماینده پیشین پارلمان عراق و از نزدیکان بیت آیت الله سیستانی، هفته گذشته با مقامات عراقی دیدار کرده است.

بنابراین گزارش، عبدالهادی الحکیم “پیامهای مهمی” از سوی آیت الله سیستانی به این مقامات داده است که مهمترین آنها پیام وی به نخست وزیر عراق بوده است.

آیت الله سیستانی در پیام خود گفته است: ملت عراق بسیار خسته است و هیچ گونه مشکلات امنیتی دیگری نمیخواهد.

این منبع مدعی شد: گروههای شبه نظامی عراقی (مزدوران سپاه) نیز از این موضع آیت الله سیستانی مطلع شدهاند اما پایبندی آنها به این موضع حتمی نیست.
منبع سایت العربی الجدید، ترجمه از سایت ایران پرس نیوز