نیروهای امنیتی شماری از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه را بازداشت کرده‌اند

تعداد بازداشتی‌ها به طور دقیق مشخص نیست اما کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است که روز ۲۴ اردیبهشت “شش نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه، توسط پلیس اطلاعات امنیت بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده‌اند”.

احضار و بازداشت‌ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه پس از آن آغاز شد که کارگران معترض از روز ۱۹ اردیبهشت، مجدداً دست به اعتصاب زدند.

بازداشت‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که چهار نفر از کارگران بازداشتی‌ روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت آزاد شدند.

منابع کارگری نزدیک به کارگران هفت تپه می‌گویند فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی و رستم عبدالله‌زاده به زندان دزفول منتقل شده‌اند.

نقل از بی بی سی