محمود احمدی‌نژاد از برخورد قهرآمیز” نیروهای امنیتی با هوادارانش در روز ۲۲ بهمن به شدت انتقاد کرده

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از “برخورد قهرآمیز” نیروهای امنیتی با هوادارانش در روز ۲۲ بهمن به شدت انتقاد کرده و این موضوع را با سرکوب اعتراضات در آبان سال ۱۳۹۸ مقایسه کرده است. اما محمود احمدی‌نژاد در شرایطی خواستار پیگیری “برخورد قهرآمیز” با هواداران خود شده که سرکوب خشن اعتراضات موسوم به جنبش سبز را در کارنامه خود دارد.

مانا نیستانی سرکوب تظاهرکنندگان در دوران روحانی و احمدی‌نژاد را موضوع کاریکاتور این هفته خود برای دویچه وله فارسی قرار داده است.

برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۵ فوریه۲۰۲۱