مردم همه‌کاره در نظام مقدس

خامنه‌ای: قبل از انقلاب سررشته کارها دست یک نفر بود، مردم هیچ‌کاره محض بودند. مردم که هیج، دولتی‌ها هم هیچ‌کاره محض بودند.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۰ فوریه۲۰۲۱