منافع غنی سازی بیشتر برای حضرت آقا

علی خامنه‌ای: « لازم باشد غنی‌سازی را به ۶۰ درصد می‌رسانیم.»

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۵ فوریه۲۰۲۱