نیازهای دانشجویان خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما بتوانیم با این بودجه‌ به آنها پاسخ دهیم

رئیس صندوق رفاه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در خصوص میزان وام دانشجویی در سال ۹۸، کیفیت غذای دانشگاه‌ها و نوسازی خوابگاه‌ها توضیحاتی ارائه داد. به گفته ناصر مطیعی، بودجه صندوق رفاه که معمولاً در طول سال میزان ثابتی است، باید در سه حوزه ارتقای خوابگاه‌ها، نوسازی آشپزخانه‌ها و وام دانشجویی صرف شود و بنابراین افزایش میزان بودجه در هر کدام از این سه حوزه، موجب کاهش بودجه سایر حوزه‌ها می‌شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت که قطعا نیازهای دانشجویان در این سه متغیر، خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوان با بودجه موجود به آن پاسخ داد زیرا به تصریح او صندوق رفاه در سال جاری و سال گذشته به طور کلی دچار کسری بودجه بوده است. مطیعی این کسری را به «شرایط خاص» کشور در «یکی دو سال اخیر» مربوط دانست و گفت کمک سایر دستگاه‌ها و همین‌طور نیکوکاران به صندوق رفاه دانشجویان می‌تواند بخشی از این کمبودها را جبران کند. مطیعی همچنین خواستار مدیریت کاراتر معاونان دانشجویی در این زمینه شد. دانشجویان در ایران بارها به کیفیت غذای دانشجویی، عدم دسترسی به خوابگاه و در عین حال وضعیت نابه‌سامان خوابگاه‌های دانشجویی و میزان قلیل وام‌های دانشجویی در مقایسه با تورم اقتصادی در کشور اعتراض کرده‌اند.

نقل از رادیو زمانه