دیدار مقام های دولت ترامپ با نمایندگان کنگره

به گزارش رویترز، چند مقام دولت ترامپ که برای پاسخ به سوالات در کنگره آمریکا حضور یافته بودند، تلاش کردند قانونگزاران آمریکا را قانع کنند که دولت ترامپ برای بازداشتن ایران از اقدامات خصمانه تلاش میکند. 

پس از تصمیم دولت آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و ارسال قوای نظامی به خلیج فارس تنش میان آمریکا و حکومت اسلامی تشدید شده است. هفته گذشته، در پی افزایش تنش ها دولت آمریکا پرسنل سفارت آمریکا در عراق را کاهش داد.

پس از دیدار مقامات دولت آمریکا و سنا، لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه، به خبرنگاران گفت که وی به کنگره در مورد نقش ایران در حملات اخیر به تاسیسات و کشتی های نفتی هم صحبت کرده است.