زندگی سیل‌زدگان «خَسرَج» روی تپه‌های شنی

استان خوزستان با گذشت دو ماه از بروز سیل در منطقه، همچنان درگیر تبعات سنگین آن سیلاب است. براساس گزارش‌ جمعیت هلال احمر هنوز نزدیک به ۴ هزار نفر از سیل‌زدگان در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. در خصوص مسائل اجتماعی، روانی و انسانی سیل و بروز بیماری‌های واگیردار نگرانی وجود دارد.

 ساکنان خَسرَج پس از گذشت یک ماه از سیل، همچنان روی تپه‌های شنی اطراف روستا زندگی می‌کنند.