فقط به انگیزه مبارزه با فساد به میدان آمده‌ایم

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۷ مه ۲۰۲۱