نظر طالبان به ایشان نزدیک‌تر است

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۵ جولای ۲۰۲۱