اولین پلنگ ایرانی «آفریقایی» از آب درآمد!

در پی انتشار یک تصویر جعلی از یک پلنگ آفریقایی از سوی اداره محیط‌زیست شهرستان فسای استان فارس، رئیس این اداره برکنار شد. تصویر این پلنگ از آفریقای جنوبی تحت عنوان «اولین پلنگ ایرانی در میان جنگل فسا» منتشر شده بود.

چندی پیش یک عکاس در شهرستان فسا تصویری را با عنوان «اولین پلنگ ایرانی در میان جنگل فسا» به اداره محیط‌ زیست شهرستان داد که این ارگان نیز آن عکس را در فضای مجازی منتشر کرد. این تصویر در شبکه مجازی داخلی هم با شخصیت «مخمل» مقایسه و بازنشر می‌شد.

نقل از کیهان لندن