٣٠ زن و مرد را هنگام ورزش یوگا دستگیر شدند

معاون دادسراى عمومى انقلاب استان گلستان از بازداشت ٣٠ زن و مرد که به گفته او با پوشش نامناسب در منزل یکى از اعضاى گروه تمرین مى کردند خبر داده است.

به گزارش نامه نیوز، مسعود سلیمانى اما نگفت از نظر او لباس نامناسب چه نوع پوششى بوده است. او اضافه کرده، زنان و مردان یوگا کار، سواى لباس‌هاى نامناسب رفتارهاى ناهنجارى نیز داشته‌اند! اما او شکل و چگونگى رفتارهاى ناهنجار را نیز توضیح نداده است! به احتمال زیاد این مقام قضائی هیچ آشنایی با ورزش باستانی و سنتی سرزمین پهناور هند هیچ آشنایی ندارد و حرکات این ورزش را که بین‌المللی شده، «رفتارهای ناهنجار» می‌شمارد.

نقل از کیهان لندن