با وجود نیاز به مراقبت پزشکی، نرگس محمدی به زندان باز گردانده شد

«نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقامات قضایی و امنیتی مسول سلامتی او هستند. از سه روز پیش فشار برای بازگرداندن وی به زندان آغاز شده بود».

این پنج جمله خلاصه وضعیت پرونده درمانی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است از زبان همسر او تقی رحمانی بر روی فیس‌بوک.

نرگس محمدی برنده سال ۲۰۱۸ جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در «کانون مدافعان حقوق بشر» به پنج سال حبس تعزیری، و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر و مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا گذاشته شد.

نقل از رادیو فردا