رشد «۳ برابری» شیوع پرفشاری خون در ایرانیان طی ۲۵ سال

 


که در ۲۵ سال گذشته، شیوع پرفشاری خون در ایران، حدود سه برابر شده است.

بنا بر این گزارش، براساس پیمایش ملی که در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت بهداشت انجام شد، حدود یک سوم جمعیت بزرگسالان ایران از فشارخون بالا رنج میبرند. حال با به روزرسانی سختگیرانه راهنماهای بالینی مرتبط با فشار خون که در سال ۲۰۱۷ انجام شد، بیش از نیمی از جمعیت ایران، یعنی نزدیک به ۵۳٫۷ درصد مبتلا به فشارخون بالا هستند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۵۰ درصد بیماران مبتلا به فشارخون بالا در کشور برای کنترل بیماری خود دارو دریافت میکنند و فشار خون تنها ۲۰ درصد از بیماران مبتلا به فشارخون بالا در کشور، تحت کنترل است.

فشار بالای خون باعث مرگ زودرس ناشی از سکته قلبی و مغزی میشود.

نقل از ایسنا